vineri, 8 aprilie 2011

Ministerul Educaţiei a lansat, ieri, la Piatra Neamţ Campania "În educaţie tu faci legea de nota 10!"Într-o sală arhiplină, la Palatul Administrativ  din Piatra Neamţ, ieri după-amiază,  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ  şi reprezentanţii  tuturor factorilor implicaţi în educaţie în judeţ au lansat oficial Campania "În  educaţie tu faci legea de nota 10!". Campania îşi propune, potrivit  reprezentantului  MECTS prezent, ieri, la Piatra Neamţ, domnul Marius Bălăşoiu, director  general al Direcţiei Managementul  Resurselor  Umane, să lămurească nu numai  noutăţile prezente în Legea Educaţiei  Naţionale, promulgată în urmă cu o lună, ci şi modul în care aceasta va fi aplicată prin intermediul legislaţiei secundare: regulamentele şi metodologiile care, în premieră pentru România ultimilor două decenii, sînt realizate chiar de oamenii de la catedră!
O lege de nota 10, făcută de oamenii de la catedră
La lansarea oficială a campaniei "În educaţie tu faci legea de nota10", au fost prezenţi,  alături de directorul general din MECTS Marius Bălăşoiu,  inspectorul general şcolar al judeţului Neamţ, prof Luminiţa Georgeta Vîrlan, inspectorul general şcolar  adjunct prof. Liliana Georgescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Aldo Pellegrini, subprefectul  Vasile Şendrea, viceprimarul de Piatra Neamţ, Ana Monda, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Părinţilor, avocat Mihaela Nechifor, preşedintele CJ al  Elevilor, Octavian Tărătuş, inspectori şcolari, directori de şcoli, cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai  administraţiilor publice locale, părinţi. Moderatorul evenimentului, inspectorul general şcolar prof. Luminiţa Georgeta Vîrlan  a vorbit asistenţei despre bucuria de a fi gazdă a unei asemenea manifestări  şi despre oportunităţile pe care noua Lege a Educaţiei Naţionale le oferă. "Fără îndoială Legea va fi de nota 10, iar noi, cei de la Neamţ, vom cîştiga în continuare -prin consecvenţă şi dedicaţie- prestigiu, respect şi onoare prin activitatea pe care noi, cu ajutorul dumneavoastră,  o desfăşurăm în spaţiul public local", a conchis prima doamnă a educaţiei nemţene.

Viceprimarul de Piatra Neamţ, Ana Monda,  a transmis salutul  şi felicitările primarului Gheorghe Ştefan "iniţiativei MECTS de a realiza aceste dezbateri pe tema Legii Învăţămîntului. Consider  că acest lucru este benefic pentru noi  toţi, pentru că educaţia a fost şi rămîne baza progresului  oricărei  societăţi. Vă urez mult succes!".
Legea Educaţiei - un pas înainte!
Subprefectul Vasile Şendrea a vorbit  în dubla sa calitate - de reprezentant  al Guvernului în teritoriu şi de fost  învăţător - transmiţînd totodată salutul prefectului de Neamţ  Mihai Archip: "Apreciez în mod deosebit  această iniţiativă de a discuta cu dumneavoastră, profesorii,  pe această temă foarte importantă pentru învăţămîntul românesc. Şi o spun atît în calitate de reprezentant al Guvernului, cît şi în calitate de fost dascăl, fost învăţător cu mulţi ani în urmă. Se vorbeşte de mult timp despre necesitatea descentralizării, a reducerilor bugetare, a managementului de calitate, aşa încît eu consider  că această  lege face ca aceste lucruri să devină realitate. Sînt  cîteva principii de bază în actuala lege care apropie şi mai mult  învăţămîntul de factorii decidenţi,  de cei interesaţi de o educaţie de calitate, nu numai pentru elevi, ci şi pentru studenţi, care au şansa perfecţionării  la locul  de muncă. Legea Educaţiei Naţionale este  cu adevărat  un pas înainte şi noi sperăm ca reprezentanţii  administraţiilor publice locale,  ai părinţilor, ai societăţii civile şi ai şcolii din Consiliile de Administraţie să rezolve operativ toate problemele existente în unităţile de învăţămînt". 

Vicepreşedintele CJ Neamţ, Aldo Pellegrini, a salutat la rîndul său asistenţa, şi  în numele preşedintelui Vasile Pruteanu, concluzionînd la finalul cuvîntului său: "Încercăm să venim în sprijinul dumneavoastră ori de cîte ori este nevoie şi vă urăm succes în activitatea dumneavoastră. Scena învăţămîntului trebuie să se mişte, să aibă dinamică pentru a răspunde standardelor tot mai înalte ale elevilor şi ale vieţii".
O lege făcută pentru elevi de nota 10…
Aceasta a fost opinia exprimată de reprezentantul elevilor nemţeni, Octavian Tărăntuş, care a rostit  în deschiderea evenimentului un discurs amplu, dar  riguros,  ce ar face invidios pe orice politician cu ambiţii oratorice mari. "O educaţie bună este, în opinia mea, cea care este susţinută de trei stîlpi: elev-profesor - părinte. Şi aşa se întîmplă în educaţia din România!  Observăm că fără  educaţie nu progresăm în nici un sistem. Aş vrea să remarc numeroasele formări dedicate elevilor  care îşi doresc tot mai mult să devină o putere în sistemul de învăţămînt, îşi doresc să se implice tot mai mult în toate activităţile care ţin nu numai de viaţa şcolii ci şi de comunităţile din care fac parte. Noua lege a educaţiei aduce soluţii noi, iar elevul, bineînţeles, că se află în centrul acesteia, vine în sprijinul elevului şi este formată pentru nevoile acestuia. Cred că această Lege a Educaţiei  este una de nota 10, aşa cum fiecare elev îşi doreşte să fie un elev de nota 10, iar fiecare profesor să aibă cît mai mulţi astfel de elevi! Faptul că este o lege care are elevul în centrul ei o demonstrează prezenţa în număr mare a elevilor  astăzi, aici, în sală".
Mihaela Nechifor, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Părinţilor  a vorbit  despre dorinţa de perfecţionare a sistemului printr-o legislaţie coerentă:  "Avem în faţă o lege nouă şi ca orice lege nu este perfectă, ci este perfectibilă. Şi sperăm ca odată cu apariţia normelor metodologice de aplicare a ei orice necunoscută să dispară şi  legea să fie aplicată".
Premieră naţională: profesorii, elevii şi părinţii fac legea în educaţie!
Directorul  general  al Direcţiei Managementul Resurselor Umane din cadrul MECTS, Marius Bălăşoiu,  a vorbit despre necesitatea campaniei  lansate ieri pentru ca informaţia să fie diseminată în timp util către toţi cei implicaţi în procesul educaţional şi către cei aflaţi, sub o formă sau alta, în sistem. "MECTS  a declanşat această campanie exact  la o lună de la promulgarea Legii Educaţiei Naţionale. De ce se numeşte "În educaţie tu faci legea de nota 10!"? Pentru că această lege oferă doar cadrul legislativ. Vorbim acum despre elaborarea legislaţiei secundare, în sensul  că, de exemplu, un articol din lege vorbeşte despre faptul că absolventul de zece clase va da doar un examen de bacalaureat. Toate celelalte detalii, ce ţin de modul de organizare - cînd, cum, unde  va avea loc, partea de evaluare etc - se stabilesc printr-o metodologie separată, Metodologia de organizare a examenului de bacalaureat. Metodologie care face parte din alte 100 de regulamente şi metodologii, cu alte cuvinte toată această legislaţie secundară. Pentru prima dată în România această legislaţie secundară va fi realizată chiar de omul de la baza sistemului, de cadrele didactice, de omul de la catedră".  Directorul general  Marius Bălăşoiu  a vorbit despre principalii  trei paşi  ce vor fi făcuţi  în elaborarea,  în următoarele 7-8 luni, acestei legislaţii secundare pînă la finalizarea ei, accentuînd pe faptul că aceasta ar trebui să fie atît de bine pusă la punct, trecută inclusiv prin modifcări şi propuneri aduse de ONG-urile educaţionale şi  asociaţiile profesionale din educaţie, încît la final să fie un produs unitar, bine închegat  şi acoperitor care nu mai trebuie modificat  mereu, de la un an la altul.
Totodată, reprezentantul MECTS şi-a exprimat convingerea că pe parcursul acestor 8 luni de zile de la promulgarea Legii Educaţiei Naţionale întreaga legislaţie secundară  va fi gata de aplicare. Marius Bălăşoiu  a venit  de altfel ieri  la Piatra Neamţ  special  pentru a da startul în derularea campaniei de promovare în rîndul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi managerilor  de unităţi de învăţămînt nemţene, dar şi ai autorităţilor publice locale care vor  avea un rol mult mai important în viaţa şcolii începînd cu 1 septembrie 2011, moment de la care începe să fie pusă în aplicare, treptat, noua legislaţie.

Judeţul Neamţ, împreună cu alte 4-5 judeţe din ţară a realizat deja drafturile a 5 acte normative care au intrat în etapa următoare a elaborării.

Noutăţile aduse de noua lege a învăţămîntului
Liliana Georgescu, inspectorul general şcolar  adjunct  al judeţului  Neamţ,  a făcut o trecere în revistă a principalelor  idei  inovatoare ce aduc schimbări majore în sistemul de învăţămînt  românesc  din Legea Educaţiei Naţionale, arătînd că numărul noutăţilor  ce vor revoluţiona învăţămîntul din temelii  este atît de mare încît i-a venit foarte greu să realizeze o sinteză a acestora. Pentru că spaţiul ziarului nu ne permite enumerarea tuturor acestor noutăţi, le  vom spicui doar pe cele mai importante.
În primul rînd vor rămîne cu statutul de unităţi de învăţămînt cu personalitate juridică doar cele care au mai mult de 300 de elevi, iar organizarea reţelei  şcolare nu mai este atribuţia inspectoralor şcolare ci  a administraţiilor publice locale pe raza teritorială în care se află şcolile, cu avizul conform  al  ISJ. În privinţa nivelurilor de învăţămînt, noutăţile ar fi următoarele: educaţia antepreşcolară (înainte de grădiniţă) se face în intervalul 0-3 ani al copilului,  la nivel primar apare clasa pregătitoare (care era cuprinsă la preşcolar înainte), iar la gimnazial, clasa a IX-a, care încheie de fapt învăţămîntul obligatoriu. Liceul va cuprinde clasele X-XII / XIII (în cazul învăţămîntului profesional- tehnologic), cu începere din  anul 2016, iar învăţămîntul profesional va fi organizat în baza standardelor  educaţionale prin consultare cu angajatorii locali. În toate localităţile mai importante din ţară vor fi organizate centre de excelenţă dedicate copiilor şi  tinerilor capabili de performanţe.

În privinţa planurilor cadru, vor fi importante reduceri la numărul de ore săptămînal, astfel: la nivel primar vor fi maxim 20 de ore / săptămînă, la gimnazial - maxim 25 de ore/ săptămînă, iar la la cel liceal -maxim 30 de ore/săptămînă. Disciplinele opţionale sau curriculumul la decizia şcolii va avea o pondere mai importantă decît pînă acum: 20% în învăţămîntul obligatoriu de zece clase şi 30% în învăţămîntul liceal. Şcolile vor avea biblioteci şcolare virtuale care vor cuprinde platforme e-learning, ghiduri educaţionale etc.

Campania de la Piatra Neamţ s-a încheiat cu scurte prezentări şi opinii  ale cadrelor didactice implicate în realizarea celor 5 acte normative din legislaţia secundară ce a revenit judeţului Neamţ , împreună cu alte 4 judeţe  şi care, pe 25 februarie,  a fost deja transmisă MECTS, pentru a trece la pasul următor. Romiţa Ţiglea, directorul Şcolii "Nicu Albu" din Piatra Neamţ a fost prima dintre cele 10 ca  dre didactice implicate care a luat cuvîntul din partea comisiei  nemţene de realizare a regulamentelor  şi metodologiilor.  Evenimentul s-a încheiat cu un dialog purtat de cei prezenţi  în sală cu reprezentantul MECTS, directorul general Marius Bălăşoiu, pentru a lămuri anumite aspecte prezente în lege. 

Angela BRUDARU-Ziarul Ceahlăul, 8 apr.2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu