luni, 30 ianuarie 2012

Concurs


Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ , în parteneriat cu Consiliile Judeţene ale Elevilor Huneadoara , Galaţi şi Olt dau startul unui concurs de “Calligramme” . Competiţia are la bază un concept mai puţin cunoscut publicului larg , concept menit să sporească imaginaţia elevilor într-un mod ludic .

    Perioada de desfăşurare a concursului este 30 ianuarie – 13 februarie . După încheierea perioadei  de înscriere , lucrările vor fi centralizate în Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ . Este admis un număr de maxim 25 participanţi pe judeţ ( Dacă este depăşit acest număr , fiecare C.J.E.  va face o preselecţie ). Juriul ce va evalua toate lucrările va conţine cinci membri : prof. coordonator al C.J.E. Neamţ - Dorina Ciurea , inspector educativ - Eugen Vasiliu, un reprezentant din partea elevilor , un profesor de limba şi literatura română şi un profesor de arte plastice.

    Participanţii cu caligramele cele mai reuşite vor primi diplome şi cărţi din partea organizatorilor , iar în final toate caligramele participante vor fi expuse în cadrul unei expoziţii , cu consimţământul autorilor .
◄Regulament►

    Caligramă este un poem în care dispoziția grafică în pagină formează un desen care are o legătură cu subiectul textului. Spre exemplu , poezia “Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu poate fi scrisă sub forma unei păsări.

1. La concurs pot participa toţi elevii judeţelor Neamţ , Olt , Galaţi şi Huneadoara .
2. Concursul se desfăşoară pe parcursul a 21 zile , începând cu data de  30 ianuarie . Data limită de înscriere a caligramelor este 10 februarie .
3. Participanţii se pot înscrie în concurs cu o singură caligramă .
4. Formatul în care vor fi înscrise caligramele este următorul :
     • Pe o foaie A4 vor fi scrise următoarele : numele , prenumele , liceul , judeţul , mail (opţional) , titlul poeziei şi poezia scrisă sub forma ei normală . Toate aceste date vor fi tehnoredactate cu următoarele formatări : font - Times New Roman , mărime -12 ;
     • Pe o altă foaie A4 va fi scrisă caligrama (poezia dispusă sub forma unui desen) , respective titlul acesteia . Caligrama trebuie să aibă un aspect lizibil .
5. Se acceptă doar caligramele scrise în limba română .
6. Participanţii care vor înscrie caligrame a căror conţinut nu le aparţine ( sau care conţine părţi copiate ) , vor fi descalificaţi .
7. Organizatorii pot descalifica, fără preaviz, orice creaţie care conţine greşeli gramaticale sau cuvinte vulgare, triviale sau cu conotaţii sexuale.
8. Înscrierea în concurs se poate realiza ,fie predând , cele două foi A4, preşedintelui de consiliu şcolar al elevilor din unitatea dvs.  de învăţământ , fie trimiţâmd la adresa de e-mail max.314nk@gmail.comcaligrama scanată şi documentul cu datele personale şi poezia scrisă sub forma normală .
ATENŢIE! Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului concursului şi asumarea obligativităţii respectării lui!
Contact :
    * Telefon : 0747174557
    * E-mail : max.314nk@yahoo.com / max.314nk@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu