sâmbătă, 3 martie 2012

Concurs

Colegiul National „Mihai Eminescu” si Scoala Sanitara Postliceala
„Carol Davila” in parteneriat cu Clubul Dinamo, Autoritatea Nationala
pentru Sport si Tineret si Agentia Nationala Antidrog, lanseaza concursul
national antidrog „Sa calcam pe iarba!”, aflat la a V-a editie. Proiectul
este cuprins in calendarul activităţilor educative naționale pe anul 2012
al MECTS la domeniul A10, pozitia 24.

Concursul se desfăşoară pe 3 secţiuni:
I. Pliante, postere sub formă de colaj, desen, pictura, grafică digitală
II. Clipuri şi spoturi video
III. Logo-uri realizate digital
Calendarul concursului:
20 februarie: lansarea concursului
25 februarie – 5 martie 2012: Primirea materialelor
10 – 15 martie 2012: Jurizarea
16 martie 2012: Anunţarea câştigătorilor
Condiţii de participare:
Concursul se desfasoara pentru doua sectiuni: gimnaziu si liceu.
Materialele în format digital vor fi trimise la adresa de e-mail sacalcampeiarba@gmail.com,
iar materialele pe suport de hârtie vor fi trimise prin poştă la adresa: Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”, str. George Georgescu, nr. 2, sector 4, Bucureşti, pana la data de 5 martie 2012
data postei.
Pentru materialele de la punctele I si III se va utiliza formatul JPEG, rezolutia de 300 dpi,
dimensiunea A4.
Materialele video se vor incadra in 30 de secunde si vor fi trimise la adresa de e-mail
mentionata mai sus, folosind serviciul www.transfer.ro.
Observatie.Materialele care nu vor respecta cerintele vor fi descalificate.
IMPORTANT: Participantii vor mentiona datele lor de contact (nume, prenume,
unitatea de invatamant, adresa de e-mail, telefon, numele profesorului coordonator.)
Premierea:La fiecare categorie se va acorda câte un premiu I, II şi III şi 3 menţiuni, iar
ceilalţi participanţi vor primi diplome de participare. Toate diplomele vor fi transmise prin
posta. Profesorii coordonatori vor primi adeverinte de participare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu