joi, 10 februarie 2011

Adunarea Generală CNE


Alegeri C. N. E. – rezultate

Scris de Vlad Cherecheş
După o zi lungă, în care a avut loc o întâlnire cu Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Daniel-Petru Funeriu, şi cu secretarul de stat Iulia Adriana Oana Badea, C. N. E. a trecut la vot! Miza: preşedinţia Consiliului şi cele două posturi de secretari executivi.
In urma numararii voturilor, candidatii au obtinut urmatoarele rezultate:
 • Cei trei candidati

  Alexandru Ştefănuţ Munteanu – 19 voturi – PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL ELEVILOR DIN ROMÂNIA – 43,18 %

 • Alexandru Şotropa – 13 voturi – 29,54 %
 • Iulia Natalia Faur – 11 voturi – 25,00%
 • 1 vot anulat – 2,27 %
  • Adriana Bora – secretar executiv pe departamentul de organizare internă (37 voturi – 84,09 %)

 • Danisa Tucaliuc – 7 voturi – 15,9 %
 • Ioana Evelina Miu – secretar executiv pe departamentul educație și comunicare (20 voturi – 45,45 %)

 • Mihai Bitu – 18 voturi – 40,9 %
 • Andrei – Bogdan Petre – 3 voturi – 6,81 %
 • 3 voturi anulate – 6,81 %

Extrase din Regulamentul de organizare şi funcţionale a Consiliului Naţional al Elevilor aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din 21.06.2010:
Art. 28 Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor are următoarele atribuţii:
 1. Intermediază legătura dintre  MECTS. şi CNE
 2. Reprezintă C.N.E. la diverse evenimente/manifestări naţionale sau internaţionale.
 3. Exprimă opinii, puncte de vedere şi reacţii ale Consiliului Naţional al Elevilor.
 4. Convoacă şi susţine împreună cu membrii Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Elevilor, conferinţe de presă.
 5. Elaborează şi aprobă comunicate de presă.
 6. Aprobă, promovează şi implementează politica de acţiune şi imagine a CNE pe care o propune  MECTS  în vederea finanțării.
 7. Conduce întâlnirile Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Elevilor.
 8. Prezidează Adunările Generale ale Consiliului Naţional al Elevilor.
 9. Pregăteşte împreună cu secretarii şi vicepreşedintii, agenda şedinţelor.
 10. Asigură respectarea prezentului Regulament de către toţi membrii Consiliului Naţional al Elevilor.
 11. Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine şi respectare a disciplinei şi libertăţii de exprimare a tuturor membrilor Consiliului Naţional al Elevilor.
 12. Propune spre adoptare hotărârile Consiliului Naţional al Elevilor.
 13. Desemnează un înlocuitor din membrii Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Elevilor, în cazul în care nu poate fi prezent la o activitate care implică Consiliul Naţional al Elevilor.
 14. Trimite semestrial către MECTS  Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Elevilor.

Art. 34 Secretarii de departamente au următoarele atribuţii;
[I] Secretarul departamentului de organizare internă
 1. Elaborează strategia de dezvoltare pe departamentul pe care îl conduce.
 2. Pregăteşte agenda şedinţelor Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Elevilor și Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor şi o face cunoscută  membrilor CNE cu două săptămâni înainte.
 3. Pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă.
 4. Redactează Procesele-verbale ale întâlnirilor, le postează pe site-ul Consiliului Naţional al Elevilor şi le transmite către toţi membrii Consiliului Naţional al Elevilor şi menţine activă comunicarea dintre membrii Consiliului Naţional al Elevilor, Biroul Executiv, MECTS  Consiliile Regionale ale Elevilor şi Consiliile Judeţene ale Elevilor.
 5. În caz extraordinar, când președintele nu îşi poate îndeplini atribuirile, acestea îi revin secretarului pe Departamentul de organizare internă.
[II] Secretarul Departamentului educație și comunicare
 1. Elaborează strategia de dezvoltare pe departamentul pe care îl conduce.
 2. Transmite poziția CNE reprezentanţilor MECTS responsabili pentru Consiliul Naţional al Elevilor, Inspectoratelor Școlare Județene, altor instituții ale statului
 3. Înregistrează şi urmăreşte fluxul unor documente ca: procesele verbale, propunerile de proiecte şi alte documente ale Consiliului Naţional al Elevilor.
 4. Actualizează periodic informaţia de pe site-ul oficial al Consiliului Naţional al Elevilor.
 5. Reprezintă Consiliul Naţional al Elevilor în relaţia cu mass-media.
 6. Elaborează comunicate de presă şi le propune spre aprobarea Biroului Executiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu